COMPUTER
หน้าแรก SchoolNet  >>   คอมพิวเตอร์ : ฮาร์ดแวร์ | ซอฟท์แวร์ | สารสนเทศ | ระบบสื่อสารข้อมูลและอุปกรณ์เครือข่าย
สถาปัตยกรรมไมโครโปรเซสเซอร์

ฮาร์ดแวร์

 ความหมายและความเป็นมา

 วิวัฒนาการของคอมพิวเตอร์

 ย้อนรอยอดีต...คอมพิวเตอร์

 กำเนิดเครื่องคอมพิวเตอร์

 ชนิดของคอมพิวเตอร์

 เทคโนโลยีการนำข้อมูลเข้าคอมพิวเตอร์

 ส่วนประกอบของคอมพิวเตอร์

 ส่วนรับข้อมูล

 คีย์บอร์ด

 เมาส์

 สแกนเนอร์

 บาร์โค๊ด

 เครื่องอ่านบัตร (card reader)

 เครื่องเจาะบัตรโดยใช้คอมพิวเตอร์

 ส่วนควบคุมกลาง

 เมนบอร์ด

 กลไกการทำงานของซีพียู

 ส่วนควบคุม

 ส่วนคำนวณ

 หน่วยความจำหลัก

 รอม

 แรม

 หน่วยความจำสำรอง

 หน่วยความจำแคชสำหรับดิสก์

 เครื่องแถบแม่เหล็ก

 ดิสก์ไดรว์

 แผ่นบันทึก

 ฮาร์ดดิสก์

 ฮาร์ดดิสก์ทำงานอย่างไร

 จานแสง

 ส่วนแสดงผล

 จอภาพ

 เทคโนโลยีจอภาพแสดงผล

 เครื่องรับส่งแบบจอโทรทัศน์

 เครื่องพิมพ์แบบจุด

 เครื่องพิมพ์เลเซอร์

 เครื่องพิมพ์ความเร็วสูง

 PCL มาตรฐานภาษาสั่งงานเครื่องพิมพ์เลเซอร์

 ความหมายของโมเด็ม

 จตุรัสเทคโนโลยี : DSVD โมเด็มยุคใหม่

 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการบำรุงรักษาเครื่อง

 10 ขั้นตอนในการใช้คอมพิวเตอร์อย่างมีประสิทธิภาพ

 การบำรุงรักษาเครื่องพีซี

 ข้อพิจารณาในการเลือกซื้ออุปกรณ์ Input

 การแก้ไขปัญหาทั่วไปเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์

สถาปัตยกรรมไมโครโปรเซสเซอร์

 ประวัติความเป็นมาของไมโครโปรเซสเซอร์

 สถาปัตยกรรมของ CPU Z-80

 สถาปัตยกรรมของ CPU 8086

 สถาปัตยกรรมทั่วไปของชิปตระกูลต่างๆที่น่าใจ

 สถาปัตยกรรมของ Multitier Client Server

 ไมโครโปรเซสเซอร์ 64 บิต

ซอฟท์แวร์

 ซอฟต์แวร์ คืออะไร

 ระบบปฏิบัติการ Window 95 คืออะไร

 ระบบปฏิบัติการ DOS เป็นอย่างไร

 การปรับแต่งเมาส์ให้ทำงานตามที่ต้องการ

 การฟอร์แมตแผ่นดิสก์เก็ตบน Windows 95/98

 Windows 98 กับ 25 ปัญหากวนใจ

 Unix คืออะไร

 Linux คืออะไร

 Database Management

 คอมพิวเตอร์ช่วยสอน คืออะไร

 ไวรัสคอมพิวเตอร์ คืออะไร

 แนวทางในการสร้างโปรแกรมซ่อมเสริม

 ความรู้เกี่ยวกับ Internet Proxy-Services

 การสร้าง IMMCAI

 การใช้โปรแกรม MS Gif Animator

 การติดตั้งระบบเครือข่ายอย่างง่าย

 เทคนิคการกู้ข้อมูลบนดิสก์ 3.5 นิ้ว

 เลือกการบูตใน config.sys ให้ถูกใจ

 สารพัน UNIX ตอน SA กับการรักษาความปลอดภัยข้อมูล

 การสร้างเสียงที่ดีขึ้นจากลำโพงตัวเดิม

 การพัฒนาซอฟแวร์ แบบออปเจ็กกับเทคโนโลยีเว็บ

ระบบสื่อสารข้อมูลและอุปกรณ์เครือข่าย

 เครือข่ายคอมพิวเตอร์ (1)

 เครือข่ายคอมพิวเตอร์ (2)

 เครือข่ายคอมพิวเตอร์เทคโนโลยีที่จำเป็นสำหรับระบบสำนักงานอัตโนมัติ

 การเชื่อมโยงระบบ UNIX กับระบบเครือข่าย DOS

 ยูนิกซ์กับเน็ตเวอร์ก

 รูปร่างเครือข่าย

 วิธีการถ่ายโอนข้อมูล

 การต่อเชื่อมเครือข่ายคอมพิวเตอร์

 ตัวกลางเชื่อมโยง

 อุปกรณ์ที่ใช้ในการต่อระหว่างเครือข่าย

 เส้นใยแก้วนำแสง

 เส้นใยแก้วนำแสง (fiber optic) คืออะไร

 แสงสามารถเดินทางผ่านเส้นใยแก้วนำแสงได้อย่างไร

 เส้นใยแก้วนำแสงสั้นหรือยาวเกินไป จะทำอย่างไร

 แอดเดรสบนเครือข่าย

 ชื่อและเลข IP

 รู้จักกับบริดจ์ สวิตซ์ และเราเตอร์

 NMS ระบบดูแลและบริหารเครือข่าย

 เคเบิลใยแก้วใต้น้ำ

 เครือข่ายความเร็วสูง

 โทรศัพท์คอมพิวเตอร์

 เมื่อเครือข่ายคอมพิวเตอร์ กำลังจะเดินทาง เข้าภายในบ้าน

 การเดินสายสื่อสารภายในอาคารตามมาตรฐานระบบเปิด

 โปรโตคอลประยุกต์บนเครือข่ายคอมพิวเตอร์

 รู้จักกับไคล์เอ็นต์เซอร์ฟเวอร์

 ไคลแอนต์ และ เซิร์ฟเวอร์

 LAN โปรโตคอล

 เครือข่าย LAN และ WAN

 การเชื่อมโยงระหว่างเครือข่าย

 Frame Relay

 Frame Relay ทางเลือกใหม่ที่ไม่ควรมองข้าม

 เพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการด้วย Proxy Server

 เครือข่ายความเร็วสูง Gigabit Ethernet

 ADSL เทคโนโลยีที่จะพาสายคู่ตีเกลียวสู่ยุคทางด่วนข้อมูล

 เทคโนโลยีอีเธอร์เน็ตสวิตชิงทิศทางของเครือข่ายแลน

 SOHO กับเทคโนโลยีอีเธอร์เน็ต

 นานาสาระกับVirtual Private Network

สารสนเทศ

 เทคโนโลยีสารสนเทศ

 คอมพิวเตอร์ในชีวิตประจำวัน

 คอมพิวเตอร์สำหรับผู้บริหาร

 มัลติมีเดียที่มาของการขยายเทคโนโลยีเครือข่าย

 เทคโนโลยีมัลติมีเดีย

 ทางด่วนข้อมูล รากฐานของการศึกษาทางไกล

 วิทยุ ทีวี บนอินเทอร์เน็ต

 สารสนเทศส่วนบุคคล ความจำเป็นของการใช้คอมพิวเตอร์

 ระบบข้อมูลข่าวสารขององค์กร โครงสร้างกำลังเปลี่ยนแปลง

 ดิจิตอลไลบรารี่

 การรักษาความปลอดภัยบนเครือข่าย

 สอบสวนภูมิหลังอินเทอร์เน็ต

 จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ทำงานอย่างไร

 กว่าจะมาเป็นไฟร์วอลล์

 เมื่อทางด่วนข้อมูลข่าวสารกำลังเป็นจริงการประยุกต์ทีวีปฏิสัมพันธ์

 Video CD ภาพกระตุก

 ความปลอดภัยในเครือข่าย

 จะไล่ตามจับเทคโนโลยีกันอย่างไรดี

 วีดีโอออนดีมานด์

 สมรรถนะเชิงเปรียบเทียบของชุมสายเอทีเอ็ม

 การพัฒนารากฐานด้านไอทีในองค์กร

 ไซเบอร์แคชระบบเงินอิเล็กทรอนิกส์

 มาตรฐานการพิมพ์หนังสือดิจิตอล

 แฮกเกอร์

 Automatic ID ระบบเพื่องานธุรกิจ

 รู้จักกับวิดีโอคอนเฟอเรนซ์

 รู้จักกับเครือข่ายคอมพิวเตอร์แบบ ATM

 MPEG คืออะไร

 ปรับแต่ง Windows 95 ให้อ่านไฟล์ได้เร็วขึ้น

 เพิ่มความเร็วในการเรียกใช้เมนู Start

 สมาร์ทการ์ด : บัตรอเนกประสงค์สำหรับวันนี้และอนาตต

 การสื่อสารด้วยวิดีโอแบบปฏิสัมพันธ์

 โกลบอล-คอมมิวนิเคชัน บนฐานอินเทอร์เน็ต

 การพัฒนาซอฟต์แวร์แนวใหม่ ซอฟต์แวร์เชิงวัตถุ

 เราได้ประโยชน์อะไรจากกล้องถ่ายภาพดิจิตอล

 แก้การขาดแคลนแบนด์วิดธ์ในเน็ต ด้วย Optical Communication

 ปัจจัยเริ่มต้นเมื่อเริ่มตั้งอินเทอร์เน็ตในองค์กร

 Virtual Office และ Teleworking บนอินเทอร์เน็ต

 Mobile Computing

 ไอทีกับแนวโน้มโลก

 นัยน์ตากับคอมพิวเตอร์

 SMS


Last updated : August, 8,1999