ชื่อ :   รหัสผ่าน :     จำชื่อและรหัสผ่าน สมัครสมาชิกใหม่ ลืมรหัสผ่าน
ช่วยเหลือ RSS
สมาชิกล่าสุด
วายุสิทธิ์ หวังจริยธรรม
ชื่อเล่น - วายุ
พิมลพร คำดี
ชื่อเล่น - พิมพ์
อรวรรณ บุญเพ็ง
ชื่อเล่น - สมหญิง
สมพร นิลแก้ง
ชื่อเล่น - ครูหน่อย
มู่ฮัมหมัด หมาดอี
ชื่อเล่น - อัสรี
Nutcha Phuphangoen
ชื่อเล่น - Tangmo
สุรีรัตน์ ทองอินทร์
ชื่อเล่น - อ้อม
อรัญญ์ ปัฏฐา
ชื่อเล่น - แพน
อรวรรณ แสงสว่าง
ชื่อเล่น - ขวัญ
mintra wongkad
ชื่อเล่น - matin
Blogs Article Update!!
เว็บไซต์ในเครือข่าย
แลกลิงค์
: HTML Code :
: BB Code :

ค้นหาข้อมูล :  
หน้าแรก E-Learning Directory
E-Learning Directory
แหล่งรวมความรู้ที่มากที่สุด ด้วยบทเรียนออนไลน์ที่เตรียมไว้สำหรับคนรุ่นใหม่ ใฝ่หาความรู้ มาเพิ่มทักษะให้ตัวเองกับบทเรียนออนไลน์ของเราสิคะ ไม่เครียดแถมยังได้ความรู้เพิ่มเติมอีกต่างหาก
คอมพิวเตอร์ (85)ภาษาอังกฤษ (519)วิทยาศาสตร์ (509)
คณิตศาสตร์ (415)ภาษาไทย (246)สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม (168)
การงานอาชีพเทคโนโลยี (219)ศิลปะและดนตรี (128)ฟิสิกส์ (79)
เคมี (24)ชีววิทยา (56)สุขศึกษาและพลศึกษา (159)
ภาษาต่างประเทศ (3)เพศศึกษา (0)ภาษาญี่ปุ่น (2)
LMS (2)ห้องสมุดออนไลน์ (2)คู่มือครู (6)
E-Learning Directory - ชีววิทยา

 ทุกระดับชั้น
หน้า 12345...6

ธรรมชาติของสิ่งมีชีวิต
วิชา ชีววิทยา 1 ระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4 บทที่ 1 เรื่อง ธรรมชาติของสิ่งมีชีวิต
บทที่ 2 ชีววิทยาคืออะไร
วิชา ชีววิทยา 1 มัธยมศึกษาปีที่ 4 บทที่ 2 การศึกษาชีววิทยา ชีววิทยาคืออะไร กล้องจุลทรรศน์
บทที่ 3 เคมีเป็นพื้นฐานของสิ่งมีชีวิต
ว40241 ชีววิทยา 1 มัธยมศึกษาชั้นปีที่ 4 บทที่ 3 เคมีเป็นพื้นฐานของสิ่งมีชีวิต
บทที่ 4 เซลของสิ่งมีชีวิต
วิชา ชีววิทยา 1 รหัสวิชา ว40241 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 บทที่ 4 เซลของสิ่งมีชีวิต
บทที่ 5 ระบบย่อยอาหาร
ชีววิทยา 1 มัธยมศึกษาปีที่ 4 รหัส ว40241 บทที่ 5 ระบบย่อยอาหาร
บทที่ 6 การรักษาดุลยภาพในร่างกาย
ชีววิทยา 1 มัธยมศึกษาปีที่ 4 รหัสว 40241 บทที่ 6 การรักษาดุลยภาพในร่างกาย
การสืบพันธุ์
การสืบพันธุ์ ระดับมัธยมปลาย
การศึกษาชีววิทยา
ชีววิทยา ม.4
เซลล์ของสิ่งมีชีวิต
ชีววิทยา ม.4
บทที่ 9 ระบบต่อมไร้ท่อ
ชีววิทยา ม.5
หน้า 12345...6กลุ่มระบบคอมพิวเตอร์ : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
319 ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 โทรศัพท์ 0-2628-5643-4 ต่อ 53 โทรสาร 0-2281-8218
ติดต่อผู้ดูแลระบบ :
  Designed & Develop By Piesoft Co., Ltd.